Jacob Rozema: ‘met verdienmodel naar betere veestapel’
Zo’n tien jaar geleden besloot Jacob Rozema uit Aduard zijn fokkerijstrategie drastisch te wijzigen. Een half jaar geleden deed hij dat opnieuw met het inzetten van embryo’s uit het Diamond Genetics embryo programma. ‘Binnen een paar jaar melk ik een uniforme veestapel met meer melkdrang ontstaan uit een goed verdienmodel.’

De eerste kalveren uit het inzetten van de embryo’s moeten nog geboren worden, maar melkveehouder Jacob Rozema is nu al voorzichtig enthousiast. ‘Ik heb een tiental hoogdrachtige pinken uit het programma aangekocht, waarvan er al zes gekalfd hebben. Ze steken met kop en schouders boven mijn veestapel uit, letterlijk én figuurlijk.’ Hij schat de vaarzen in exterieur tussen 83 en 85 punten. ‘En de productie is een stuk hoger. Je merkt meteen dat het goede genetica is. Hiermee weet ik wat ik straks kan verwachten.’

Meer kilo’s vet en eiwit
De ondernemer ging in zijn beslissing om de genetisch hoogwaardige embryo’s in zijn veestapel in te zetten niet over één nacht ijs. De kruislingveestapel bestaande uit Montbéliarde, Jersey en HF-genen waar hij 10 jaar geleden op had ingezet bevalt eigenlijk goed, geeft Jacob aan. ‘Het zijn koeien met hoge gehalten en een tussenkalftijd van 365 dagen’, somt hij aansprekende resultaten op. ‘Maar de productie blijft steken op 9000-9500 liter melk en wat kilo’s vet en eiwit betreft kom ik niet veel verder. In het verleden molken we ook wel tegen de 11.000 liter melk, ik heb uiteindelijk liever een volle tank.’ Daarom zocht de melkveehouder met 300 koeien en vijf melkrobots naar koeien met meer melkdrang. ‘Om dan de veestapel volop met melkrijke stieren te insemineren duurt me te lang. Dan ben ik een aantal generaties koeien verder voordat ik mijn doel bereik. Daar wil ik niet op wachten.’

Verdienmodel
Met het inzetten van Diamond Genetics embryo’s  bereikt hij zijn doel sneller én tegen een lage kostprijs. ‘Er zit zelfs een verdienmodel aan’, vertelt Jacob. ‘De stierkalveren koopt Diamond Genetics allemaal terug en dat geldt ook voor zo’n 10% van de vaarskalveren. Met 1500 euro voor een vaarskalf en 300 voor een stierkalf zijn dat mooie opbrengsten.’ Daarbij zijn de vaarskalveren die de melkveehouder kan aanhouden nog steeds van een hoogwaardig genetisch niveau. ‘Ik heb aangegeven embryo’s te willen inzetten die in hun fokwaarden niet alleen flink positief voor melk scoren,  maar ook met positieve gehalten, die wil ik er wel graag bijhouden.’
Hij voelt het uitbesteden van de fokkerij op deze manier als ontzorgen, geeft hij aan. ‘Ik hoef niet na te denken over de stierkeus. Met de embryo’s heeft Diamond Genetics dat al gedaan, zij hebben de paring gemaakt en dat vind ik wel zo gemakkelijk’, vertelt Jacob. ‘We zetten de embryo’s zowel bij koeien als pinken in. De dracht ligt zo rond de 40%. Een goede vruchtbaarheid is zowel voor ons als voor Diamond Genetics belangrijk. Daar doen we dus beiden ons best voor.’ Wanneer het implanteren van de embryo’s bij een koe of pink niet aanslaat wordt er bij de volgende tocht geïnsemineerd. ‘Meestal met een vleesstier. Al met al verwacht ik dat uiteindelijk 70 tot 80% van ons jongvee uit embryovaarskalveren bestaat.’

Uniforme veestapel
Bij een bevriende collega veehouder zag hij de resultaten uit het embryoprogramma van Diamond Genetics. ‘En dan word je enthousiast’, vat Jacob samen. ‘Hij heeft een uniforme veestapel met echt een goede melkopdruk. Het zijn sterk gebouwde koeien met beste uiers en harde benen.’ Met name dat uniforme in de veestapel lonkt, geeft de melkveehouder aan. ‘Het belang van een uniforme veestapel wordt onderschat. Het scheelt boxen schoonmaken en ook bij het robotmelken en bij het voeren is het gemakkelijk en efficiënter werken met een uniforme veestapel.’ Hij noemt bij het voeren bijvoorbeeld de koeien met meer Montbéliarde-bloed. ‘Ze vervetten aan het eind van de lactatie sneller dan koeien met meer HF-bloed.’ De bedrijfsstrategie noemt hij ‘no-nonsens.’ ‘We hebben één rantsoen voor alle koeien, dat maakt het ook belangrijk om te streven naar een uniforme veestapel.’